Garantija

SIA “NOS PRO” nodrošina izstrādājumu garantiju atbilstoši ražotāja noteiktajam garantijas termiņam un noteikumiem, kas minēti lietošanas pamācībā, vai ražotāja garantijas talonā. Minimālais garantijas termiņš jebkurai precei 1 gads, maksimālais 3 gadi. Precīzus garantijas termiņa apmērus jūs interesējošai precei vaicājiet mūsu menedžeriem.

Perifērijas preču (monitori, printeri, skeneri utt.) garantiju nodrošina ražotāju autorizētie servisa centri. Ja ražotājam nav autorizēta servisa centra, garantiju nodrošina SIA “NOS PRO” atbilstoši ražotāja noteiktajam garantijas termiņam.

Preces garantiju apstiprina garantijas talons, kurš tiek izsniegts preces saņemšanas brīdī. Garantijas termiņš tiek mērīts no preces garantijas talona izsniegšanas datuma, līdz talonā norādītā termiņa beigām.

Garantijas termiņa laikā bojātā prece tiek remontēta, vai mainīta pret jaunu vai analoģisku preci.
Prece, kas nomainīta pēc garantijas, neiegūst papildus garantijas termiņu, turpinās tekošais garantijas termiņš no preces garantijas talona izsniegšanas datuma, līdz talonā norādītā termiņa beigām.
Garantija tiek attiecināta tikai uz izstrādājuma iekšējiem tehniskiem bojājumiem.

Garantija netiek attiecināta uz šādiem izstrādājuma bojājumiem:

  • bojājumi, kurus izraisījusi svešķermeņu, vielu, šķidrumu, kukaiņu nokļūšana izstrādājuma iekšienē,
  • bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori (strauja sprieguma maiņa elektriskajā tīklā, negaiss u.c.), kā arī nelaimes gadījumi,
  • bojājumi, kurus izraisījusi barošanas, telekomunikācijas un kabeļu tīklu parametru neatbilstība standartiem un citi līdzīgi ārējie faktori,
  • bojājumi, kurus izraisījusi nestandarta un/vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu (aksesuāru), dažādu veidu informācijas nesēju (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar kompaktdiskiem un disketēm) lietošana.
  • bojājumi, kas radušies izmantojot izstrādājumu mērķiem, kam tas nav paredzēts, kā arī fiziskām, elektriskām, ķīmiskām, termālām u.c. slodzēm, kas pārsniedz ražotāja noteiktos izstrādājuma izturības rādītājus.
  • nebūsiet veicis regulāro servisa apkopi (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama piem. datora tīrīšana no putekļiem u.c.);
  • izmantosiet preci ražošanas vai profesionāliem mērķiem (ja konkrētā prece šādiem nolūkiem nav paredzēta).

Garantija netiek attiecināta uz:

  • izlietojamiem materiāliem, piederumu komplektu, baterijām, akumulatoriem, mehāniskām papildierīcēm (printera papīra turētājiem, peles paliktņiem utt.)
  • instalēto programmatūru (operētājsistēmām, lietojumprogrammām, failu sistēmām) un lietotāja datiem (dokumentiem, programmām, uzstādījumiem).
  • jebkura veida datu zaudēšanu datu nesējos CD/DVD/Blu-Ray matricās, zibatmiņās, atmiņas kartēs, cietajos diskos u.c., kas radušies vai var rasties augstāk minēto datu nesēju bojājumu (tiešo vai netiešo) rezultātā. SIA NOS PRO nenes atbildību par datu nozaudēšanu, lietojot no SIA NOS PRO iegādātus datu nesējus. Klienta pienākums ir pašam rūpēties par savu datu drošību un veikt datu rezerves kopēšanu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam kontaktēties ar mūsu menedžeriem pa tālr. 28866886 vai epastu info@dado.lv